De Romein
Ga terug Boortechniek

Wahle-Mecklar

In opdracht van TenneT werkt De Romein Group op het project Wahle-Mecklar, aan de realisatie van 380kV hoogspanningsnet. De werkzaamheden bestaan onder andere uit acht HDD-boringen waarin 12 buizen voor hoogspanningskabels komen.  De HDD-Boringen worden uitgevoerd om onder meerdere autowegen, spoortrajecten en de rivier De Innerste te komen. Bij iedere kruising wordt op 12 punten geboord, de buisdiameters variëren van 280 tot 315mm.

HDD-Boringen:

De afstanden van de langste boringen bedragen 735 en 802m en moeten met hoge nauwkeurigheid gemaakt worden. Om zo nauwkeurig mogelijk te werken wordt er gebruik gemaakt van de nieuwste technologieën. De Romein Group heeft twee nieuwe hybride boormachines aangeschaft, een PD45T en een PD100T van Prime Drilling. Deze hybride machines zijn volledig elektrisch inzetbaar.

 Grondsoorten:

Op grond van de uiteenlopende geologische samenstellingen, variërend van zand tot gesteenten, worden op het project Wahle-Mecklar verschillende boorinstallaties gebruikt. Er wordt gebruik gemaakt van verschillende technieken zoals: spoelboringen.   

Boringen Duurzaamheid HDD Kabelwerken