De Romein
Ga terug Civiele techniek

Meerstad, Noordelijke Hoofdontsluiting Deelplan 1

In opdracht van Grondexploitatie Maatschappij Meerstad CV  voert De Romein Group werkzaamheden uit op het project Meerstad, Noordelijke Hoofdontsluiting Deelplan 1.

De realisatie van dit project vind onder meer plaats om de nieuwe woonwijk De Zeilen te ontsluiten. De Borgweg krijgt een nieuwe wegaansluiting en de Middelberterweg een tijdelijke wegaansluiting.

Werkzaamheden:

  • uitvoeren van opruimwerkzaamheden
  • opschonen en dempen van watergangen
  • uitvoeren van grondwerkzaamheden
  • opbreken van asfaltverhardingen
  • aanbrengen van funderingen
  • aanbrengen van verhardingen van straatwerk en asfalt
  • aanbrengen van betonnen duikers
  • aanbrengen van betonelementen
  • aanvullen en zaaien van bermen
  • aanbrengen van markering

Contructie

Voor de nieuwe wegaansluiting op de Borgweg maken wij een overkluizing over het bestaande betonnen persriool met een diameter van1800 mm. Om de dubbele betonnen duikers en betonnen keerwanden te kunnen aanbrengen in de rotonde Hoofdweg-Vossenburglaan moeten wij het water van de Borgsloot tijdelijk verpompen. 

Duurzaamheid en Veiligheid

Op het project wordt bijgedragen aan CO2-reductie door de inzet van stage V machines.  De Romein Group streeft naar hoogst haalbare manier van veilig werken en voert daarvoor een actief veiligheidsbeleid.

 

Civiele techniek Elementenverharding Weg- en waterbouw

Bekijk ook