De Romein
Retour Travaux de génie civil

Periodiek bouwkundig en civiel onderhoud OLO en OI

In opdracht van de N.V. Nederlandse Gasunie voert De Romein Group het project OLO en OI uit. Het onderhoud voeren wij uit op 136 locaties in het noordelijk deel van Nederland, verdeeld over vijf provincies

Wij verrichten onderstaande werkzaamheden op de diverse locaties:

  • grondwerkzaamheden
  • vervangen bestaand hekwerk en poorten
  • aanbrengen en herstellen straatwerk
  • herstellen beton- en asfaltwegen
  • leveren en aanbrengen grind en lavalith
  • schilder- en coatings werkzaamheden
  • vervangen voegwerk, kozijnen en dakbedekking gebouwen
  • leveren en aanbrengen van stalen leuningen en bordessen
  • diverse bouwkundige werkzaamheden

Periodiek bouwkundig en civiel onderhoud OLO en OI

Photos

Voir aussi